top of page
אורות וצללים בכלכלת השוק / בן בסט אבי

ספר זה מתאר ומנתח את התהליכים שחלו במשק הישראלי מ 1995 עד 2017. פרקי הספר נכתבו על ידי טובי הכלכלנים בישראל, כל אחד מהם סוקר ובוחן במאמרו את ההתפתחויות העיקריות במשק בתחום התמחותו. הפרקים עוסקים בנושאים הבאים: מדיניות פיסקלית, מדיניות מיסוי, אינפלציה ומדיניות מוניטרית, מאזן התשלומים, כלכלה וביטחון, שוק ההון, פנסיה, ריכוזיות כלל משקית, מיסוי משאבי טבע, צמיחה כלכלית ופריון עבודה, אי שוויון בהכנסות, שוק העבודה, כלכלת חינוך, כלכלת בריאות, כלכלת החברה הערבית, ענף ההיי-טק, שוק הדיור וכלכלת סביבה. זהו הספר השלישי בסדרת ספרים בהוצאת עם עובד והמכון למחקר כלכלי בישראל ע"ש מוריס פאלק המציגים מבט רחב על כלכלת ישראל.

אורות וצללים בכלכלת השוק / בן בסט אבי

184.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים