top of page
אמת ממדינת היהודים/ יחזקאל דרור

יחזקאל דרור, אחד מחשובי מדעני המדיניות בעולם, הוא פרופסור (אמריטוס) למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, ומחברם של כ-25 ספרים שהתפרסמו ב-12 שפות. הוא חתן פרס ישראל, פרס לנדאו ופרס רופין, ופרסים במדעי מדיניות בארצות הברית.

 

יליד אוסטריה, הגיע ארצה בגיל 10 ולמד בבית-הספר הריאלי בחיפה. במלחמת השחרור שימש כקצין תכנון במטכ"ל. הוא סיים באוניברסיטה העברית לימודי משפטים ומדע המדינה, ולאחר מכן קיבל תואר דוקטור במדעי המשפט באוניברסיטת הרווארד, תוך התמחות בשימוש במשפט ככלי מדיניות. הוא שהה במכוני מחקר והרצה באוניברסיטאות בארצות רבות.

 

ייחודו של דרור, המתבטא בשילוב שבין בניית מודלים מדעיים לבין השתלבות בקביעת מדיניות הלכה למעשה, החל במכון "ראנד" בקליפורניה, ונמשך בהקמת המכון למדיניות עם יהודי בירושלים. כן היה חבר בוועדת וינוגרד לחקירת מלחמת לבנון השנייה. הוא כיהן במשך שנתיים כיועץ בכיר בלשכת שר הביטחון, יעץ לראשי ממשלה ושרים בישראל, וכן לממשלות שונות בעולם מטעם ארגונים בינלאומיים.

 

רקע ייחודי זה מאפשר לו לחדור בספר זה לסוגיות יסוד של מדינת ישראל, מתוך אהבה ויחד איתה – גישה "קלינית" מקצועית, שעל בסיסה הוא מזהה פסיכו-פתולוגיות ריאל-פוליטיות ומוסריות, ומצביע על דרכי ניווט ממבוכים לעתיד משגשג.

אמת ממדינת היהודים/ יחזקאל דרור

98.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים