אקטיביזם ושינוי חברתי/ ישי מנוחין
השינויים החברתיים שחוללו ההמונים והארגונים שארגנו אותם, ההימנעות של רבים מנטילת חלק ב״פוליטיקה ממוסדת״, המאבק הכלל-עולמי נגד הגלובליזציה של ההון ונגד מלחמות – כל אלה הפכו את המונחים ״חברה אזרחית״ ו״אקטיביזם״ למונחי מפתח בשיח הפוליטי ובדיון הפילוסופי. חיבור זה מתמקד בהבהרה של מונחים אלה ובהתפתחות השיח הפוליטי במרחב הציבורי בחברות הדמוקרטיות. בין השאר, החיבור עוסק במהפכת ההתארגנויות הלא-ממשלתיות כאחד השינויים המרכזיים שחלו במחצית השנייה של המאה העשרים בחברות הדמוקרטיות; בוחן את רעיון ״החברה האזרחית״, המקיף את כלל הפעילות של ארגונים ופרטים במרחב הציבורי; ודן בארגונים לשינוי חברתי ובתפקידם כמקדמי אקטיביזם, התנדבות ושיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות החברתיות. הדיון המושגי בסוגיות תיאורטיות אלה מלווה בעדויות ובמחקרים המבהירים את הסוגיות ומדגימים מהם ״אקטיביזם״, ״חברה אזרחית״ בכלל ו״חברה אזרחית ישראלית״ בפרט.

אקטיביזם ושינוי חברתי/ ישי מנוחין

70.00 ₪מחיר