top of page
בזכות מדינת הרווחה/ ג'וני גל ואבישי  בניש
על אף מרכזיותן של מערכות מדינת הרווחה בהתמודדות עם בעיות חברתיות בישראל, ולמרות העניין שנושא זה מעורר לעיתים קרובות, כתיבה עיונית על מדינת הרווחה כמעט נעדרת מהשיח הציבורי. ספר זה מתמקד בסוגיות שעומדות במרכז הדיון על אודות מדינת הרווחה. הוא מקבץ בתוכו ממיטב העבודות של פרופ' אברהם דורון בנושא, ולצדן מבואות שנכתבו על ידי עורכי הספר, חוקרי מדינת הרווחה, פרופ' ג'וני גל וד"ר אבישי בניש. פרופ' אברהם דורון הוא בכיר חוקרי מדינת הרווחה בישראל. כתביו בנושאי מדיניות חברתית, התפתחות מדינת הרווחה, ביטחון סוציאלי, רווחה וצדק חברתי זיכו אותו בפרס ישראל. לצד היותו חבר סגל באוניברסיטה העברית הוא היה שותף מרכזי בעיצוב המדיניות החברתית בישראל. פרסומיו משמשים מסד ללימודי מדינת הרווחה מזה עשורים, והם ממשיכים לזכות לעניין רב בקרב חוקרים וסטודנטים בארץ ובעולם. קולו של אברהם דורון הוא קול ברור, ייחודי, חד-משמעי, המבוסס על ערכי היסוד של מדינת הרווחה; יושרו האקדמי ומבטו הביקורתי מעניקים לעבודותיו רלוונטיות ותוקף. בספר ניתן למוצא מאמרים העוסקים בהתפתחות מדינת הרווחה בישראל, ולצדם עבודות המתמקדות בסוגיות מרכזיות של מדיניות חברתית, כגון זכויות חברתיות, עוני, הדרה ורב-תרבותיות. עורכי הספר: פרופ' ג'וני גל הוא חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים; חוקר בכיר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. בספריו ומאמריו הוא עוסק במדיניות חברתית בישראל, בהיסטוריה של מדינת הרווחה ובפרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית. ד"ר אבישי בניש הוא חבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים; מתמחה בסוגיות משפט ומדינת הרווחה, וכן בסוגיות של הפרטה ורגולציה של שירותים חברתיים בישראל ובפרספקטיבה בינלאומית משווה.

בזכות מדינת הרווחה/ ג'וני גל ואבישי בניש

72.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים