top of page
בן גוריון ספר אלף ביץ/ דני עשת

ספר זה בנוי כולו מדברים שכתב ואמר דוד בן-גוריון בין השנים 1904 - 1972.

״בעיקר אדבר קצת על העתיד.
מחוז חפצנו ההיסטורי הוא חברה חדשה. הבנויה על
חירות שוויון סובלנות עזרה הדדית ואהבת הבריות
זאת אומרת חברה שאין בה ניצול אפליה שעבוד
שלטון איש באיש. אין אנחנו יכולים להתפאר שהעם
בישראל הוא כבר עכשיו עם סגולה.

גם מעמדנו בעולם ייקבע לא על ידי עושרנו החומרי
כביכול גם לא על ידי גבורתנו הצבאית אלא על
ידי המאור המוסרי של מפעלנו. ‏ואם כי לא מעטים
הצללים ובהם גם כמה צללים כבדים בחיינו עכשיו
יש לנו יסוד מספיק להאמין כי יש ביכולתנו להיות
עם סגולה.״

בן גוריון ספר אלף ביץ/ דני עשת

88.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים