top of page
גשם הכוכבים/ חוליו לימסארס

 

תיאור

בגשם הכוכבים מתעד אחד מגדולי הסופרים בספרד, חוּלְיוֹ לְיָמָסָארֶס, את מסעותיו של אדם משכיל, יצירתי ויצרי, שבגלל קשיי פרנסה וקשיי הסתגלות נאלץ לעבוד כמרצה אורח באוניברסיטאות ברחבי יבשת אירופה. הרומן מעמיק לעסוק בטיב היחסים שמקיימים ביניהם אב בגיל העמידה ובנו שבתחילת גיל ההתבגרות, ותוך כדי כך נבחנים ביצירה סבך קשריו של אדם נע ונד עם מולדתו, זיקתו המורכבת אל עברו המשפחתי וטיב היחסים הממושכים והארעיים שנזדמן לו לפתח עם שפע נשים וגברים שפגש במִגוון המקומות שחייו זימנו אותו אליהם.

 

שום עניין הקשור בגורל האנושי בימינו איננו זר לרומן זה, שיוצרו בחר להתמודד בו בפתיחוּת ובאמינוּת לא רק עם שאלות של זמניוּת ונצח, אלא גם עם תהיות תמידיות שעניינן הוא מהות האהבה ואופיה של התלישוּת. 

 

באחרית הדבר, מבהיר מתרגם הספר, רמי סערי, עד כמה מגוונת יצירתו של לימסארס, ומדוע הספר הכתוב בפרוזה הוא בעצם שירה.

גשם הכוכבים/ חוליו לימסארס

84.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים