top of page
האוטוביוגרפיה/ בנג'מין פרנקלין
האוטוביוגרפיה של בנג'מין פרנקלין (1790-1706) היא יצירת מופת ספרותית והיסטורית התופסת מקום של כבוד בחייה של האומה האמריקנית. פרנקלין פותח צוהר להבנה מעמיקה יותר של אמריקה ושל הפוטנציאל הגלום בה ומאפשר לנו להכיר מקרוב את הערכים ואת התרבות שבעזרתם נעשו המושבות לשעבר של האימפריה הבריטית לאומה החזקה, העשירה והמשפיעה מכולן. בד בבד האוטוביוגרפיה פורשת את סיפור חייו המרתק של המדינאי, הממציא והוגה הדעות המבריק, אחד האבות המייסדים המובילים, הנחשבים והמפורסמים ביותר של ארצות הברית - ואת הדינמיות של ההתיישבות באמריקה הצפונית שהובילה ליצירתה של ארצות הברית ולעלייתה של הדמוקרטיה האמריקנית. "האוטוביוגרפיה של בנג'מין פרנקלין יוצאת בעברית כ-220 שנה לאחר שפורסמה לראשונה. אולם כבר מהעמוד הראשון מתברר שגם בתרגום וגם במאה ה-21, זהו טקסט רענן, עדכני, מלא חיים, המדבר אלינו בשפתנו ועוסק בסוגיות שמטרידות גם אותנו. שעה שרבים מבני זמנו עדיין עסקו בשאלות תיאולוגיות ובטיהור נשמותיהם, פרנקלין הפגין מבט מפוכח ואירוני על החיים וחיפש פתרונות רציונליים לבעיות הקיום האנושי. הוא בן המאה ה-18, הפותח לנו חלון אל התקופה ההיא, אבל נדמה כמי שיכול היה להלך בקרבנו." - יעל שטרנהל, הארץ

האוטוביוגרפיה/ בנג'מין פרנקלין

88.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים