top of page
הדס בקצה הלילה / גלי מיר־תיבון

** מבוסס על אירוע שאכן קרה באמת **

שעת לילה בעיצומו של קרב לטרון. נערה אחת מסתתרת בזחל"מ פגוע, אחרי שכל חבריה לצוות נהרגו. חיילי הלגיון מתקרבים מרגע לרגע, והיא זועקת לעזרה בקשר. בידה רימון, והיא מוכנה להתפוצץ איתו אם לא תהיה לה ברירה.שני עמים נלחמים על הארץ, ובאותו זמן ממש נאבקים שני בחורים על ליבה. האחד פלמ"חניק, בן קיבוץ שאמור לשאת על כתפיו את כל ציפיות ההתיישבות העובדת; האחר בן יחיד שביקש לחמוק מן העימות הצבאי ונקלע לתוכו. בתווך נמצאת היא, הדס, נערה שנמלטה מאימי השואה בפולין, וכל רצונה להשתלב בחברה הצברית.בזחל"מ הפגוע אוזל הזמן. האם יגיע אחד מן השניים לחלץ אותה?גלי מיר תיבון מפליאה שוב, כמו בספרה הקודם "רשימת האימהות", ליצור מאירוע היסטורי רחוק דרמה מטלטלת.

הדס בקצה הלילה / גלי מיר־תיבון

84.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים