היסטוריה קטנה של הצילום/ ולטר בנימין
ולטר בנימין הוא אחד הפילוסופים הבודדים שתרמו באופן משמעותי לצילום. המסה שנכתבה ב-1931 מובאת בצרוף אחרית דבר של אריאלה אזולאי.

היסטוריה קטנה של הצילום/ ולטר בנימין

88.00 ₪מחיר