המשחק/ אמיליה פרוני
383 עמודים מהו משחק? האם משחק הוא אקט ילדותי, או שמא אחד מביטויי תנועת הנפש של האדם? מהי המשמעות של לשחק במשחק? האם אדם שמשחק חווה הנאה גרידא, או שזהו אחד מן הכלים המסייעים לו לחיות? ומה הקשר בין משחק לבין אופיה של קהילה או מדינה? האם במדינת ישראל המשחקיות נמצאת בסכנה? ומה הקשר בין משחק לבין פסיכואנליזה? ספר זה דן בהגדרות של המשחק, בתפקידים וביישומים הרבים של המשחק בחיי האדם ובהתפתחותו, הן במישור האישי והן במישור הקולקטיבי. הוא מפקיע את בלעדיותו של המשחק מן הילד ומתקופת הילדות, ומדגיש את מקומו המיוחד בתרבות ובחיי הנפש של כל אדם, בכל גיל. המשחק הוא אוסף מאמרים של חוקרים ישראליים המציג את מרכזיותו ש להמשחק בתיאוריות הפסיכואנליטיות ובטיפול הנפשי, ומדגים את מגוון יישומיו בתחומי הידע השונים, ביניהם באמנות, מוסיקה, ספרות, היסטוריה, תיאטרון וקולנוע. המשחק מזמן הנאה והעשרה להורים, למטפלים, לעוסקים בחינוך ובאמנות, ולכל קורא שהמשחק, לסוגיו, מרתק את דעתו, אך בעיקר לאלה המאמינים שאינם מסוגלים לשחק.

המשחק/ אמיליה פרוני

118.00 ₪מחיר
    • החלפות בתוך חודש ימים מיום הקניה בחנות הדגל- כיכר רבין 9 ת"א
    • אין החזרות