top of page
הנערים: פולמוס/ תמי ריקליס

בקיץ 2019 עלתה לשידור ברשת HBO סדרת הטלוויזיה "הנערים", עיבוד דרמטי לרצח הנער מוחמד אבו ח'דיר ממזרח ירושלים חמש שנים קודם לכן, כמעשה נקם על רצח שלושה נערים ישראלים בידי חמאס.
האירוע חרג מאוד מגבולות המסך הקטן ומטורי הביקורת, בישראל ובעולם; הסדרה חוללה סערה פוליטית, ששיאה היה בקריאתו של ראש הממשלה אז בנימין נתניהו להחרימה בטענה שהיא אנטישמית. יוצריה חגי לוי, תאופיק אבו ואיל ויוסף סידר הציבו מראה נוקבת בפני קבוצות שונות בחברה הישראלית, והתגובות לכך – מחשבון נפש אידאולוגי עד התגייסות בוערת להגן על המחנה – מילאו את טורי הדעות, את הרשתות החברתיות ואת השיח הציבורי. הפולמוס לא שכך זמן רב, וחשוב מכך – הוא יצר שיח פורה ומרתק, ואותו ביקשנו לכנס בקובץ מאמרים ייחודי זה.
22 הכותבים המשתתפים (ביניהם: דורית רביניאן, אווה אילוז, סמי שלום שטרית, יעקב צ' מאיר), בספר נעים בתוך השכבות השונות שאחראיות לאותו פשע שנאה בלתי נתפס – הרקע הנפשי, החברתי, הדתי והאידאולוגי, אשר כאב וזעם והסתה פעילה העצימו אותם. בין הנושאים הנדונים כאן: כיצד אֵבל אינטימי מופקע לצרכים לאומיים – הן בצד היהודי והן בצד הפלסטיני; מהי משמעות זהותם המזרחית של שלושת הרוצחים, בהתחשב בתהליכי האפליה לרעה וההתחרדות של ציבור זה במשך השנים; כיצד היה הרצח לקו פרשת מים ביחסי יהודים-ערבים בירושלים; היכן הגבול האתי בין אמת לבדיון עובר ביצירה טלוויזיונית. 
את הקובץ חותמות שיחות אינטימיות בין אנשי רוח לשלושת היוצרים, ובעיצובו הייחודי יש רצפים חזותיים וקטעי תסריט מתוך הסדרה.   
הנערים: פולמוס מנסה להנציח רגע מסוים של מפגש בין יצירה לצופיה ולמבקריה, אולם הוא רלוונטי מתמיד, בעודנו מונים עוד שנה ועוד שנה לרצח ההוא.

הנערים: פולמוס/ תמי ריקליס

98.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים