top of page
התמורה הגדולה \ קרל פולני

התמורה הגדולה הוא מספרי ההיסטוריה החשובים של המאה העשרים, וחשיבותו ניכרת גם בימינו. קרל פולני חושף בספרו את שורשי הקטסטרופה שפקדה את האנושות בתקופתו.

תחילת הסיפור בתהליך התיעוש, שצבר תאוצה במפנה המאה התשע־עשרה. תהליך זה חולל מהפכה חומרית ורעיונית שהחריבה את מוסדותיה של החברה הכפרית האגררית המסורתית, וכוננה סדר עולם חדש שדגל בחירויות הפרט ובסחר חופשי, מתוך קישור הדוק ביניהם. בקישור זה, שהכפיף את חיי האדם לכללי המיקח והממכר, טמון זרע הפורענות. "במקום שהכלכלה תהיה משוקעת ביחסים החברתיים, היחסים החברתיים משוקעים במערכת הכלכלית" — כך פולני מסכם את היפוך היוצרות שסימן את בוא הקפיטליזם. התוצאה הייתה פגיעה מתמשכת ברקמת הקהילה, בחיי המשפחה וביחסים החברתיים בכללותם.

אך הפגיעה לא הייתה מוגבלת לחברה: ל"שוק החופשי" הייתה השפעה הרסנית לא פחות על הכלכלה, כפי שמעידים המשברים התכופים המערערים את תפקוד המשק ברמה הלאומית והבינלאומית. הבולט שבמשברים אלו הוא השפל הגדול של שנות השלושים של המאה העשרים, שהביא לקריסה כלכלית ומדינית כלל־עולמית. זה היה המצע שעליו צמח הפשיזם — תגובה נואשת של ציבור חסר אונים למול כוחות השוק. הפרשנות שקרל פולני מעניק לפרק זה בהיסטוריה המודרנית מאפשרת לנו להבין טוב יותר את קשיי ההווה, ובמיוחד את הגורמים למשבר הליברליזם המתפתח בימינו.


לנוכח המשברים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים הפוקדים את העולם הקפיטליסטי הגלובלי במאה העשרים ואחת, הגותו של פולני שבה ומעוררת התעניינות רבה וחשיבותה זוכה להכרה מחודשת.

קרל פולני (1964-1886), איש רוח ממוצא יהודי־הונגרי, היה אינטלקטואל רב־תחומי ומחשובי ההיסטוריונים החברתיים של המאה העשרים. הוא עסק בפיתוח השקפה כוללת על אופי היחסים הכלכליים במסגרות חברתיות שונות; ועיסוקו זה הוביל אותו — בין השאר באמצעות מחקר היסטורי ואנתרופולוגי — לניתוח כלכלת השוק כצורה ייחודית של ארגון חברתי. פולני גדל בשלהי ימיה של האימפריה האוסטרו־הונגרית. הוא למד משפטים, ובמלחמת העולם הראשונה שירת כקצין פרשים בצבא האוסטרו־הונגרי. ב־1924 עזב פולני את הונגריה מסיבות פוליטיות, עבר לווינה ושימש שם עיתונאי כלכלי. מחשבתו הפוליטית, שמגיעה לשיא ביטויה בספרו התמורה הגדולה, התעצבה על רקע "הדור הגדול" של בודפשט, הניסוי קצר הימים של "וינה האדומה" והחשיבה החברתית הקתולית.
עם עליית הפשיזם נאלץ פולני להימלט ללונדון. לימים הוא היגר לצפון אמריקה, ושם לימד, חקר וכתב עד יומו האחרון.

התמורה הגדולה \ קרל פולני

92.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים