top of page
כדי להסתדר עם המצב - מיה טבת דיין

ספר השירה השלישי של המשוררת שיוצא בסדרת כבר הינו יומן חיים פואטי שנכתב "בזמן אמת" מאז שיבת המשוררת מקנדה לישראל והיישר אל תוך הקורונה.

מיה טבת דיין על ספרה: "כמה חודשים לפני יציאתו של הספר הזה חלמתי שאני לבדי בשדה בלילה ומעליי גבוה בשמיים עפה תנשמת. כמעט התעלפתי מפחד. התפללתי שלא תבחין בי. אלא שהתנשמת צללה הישר לכיווני, ואז חבטה בי אל הקרקע ונשכבה מעליי בכל משקלה. ומה הסתבר? שהיא רכה כמו שמיכת נוצות. ולפתע כל מה שהתפללתי היה להישאר כך: בגבי על האדמה, מכוסה בשמיכת הציפור הזאת. אלוהים עדי שאני נוטה לפחד את הפחד הלא נכון, אבל שאת התפילות שלי אני מוכנה ברגע להפוך מהקצה אל הקצה. בדיוק בימים כאלה נכתבו שירי הספר הזה". 

כדי להסתדר עם המצב - מיה טבת דיין

68.00 ₪ מחיר רגיל
54.40 ₪מחיר מבצע

מבצע חודש הספר 20% הנחה

    מוצרים דומים