top of page
כוחן של מילים – אנתרופולוגיה של טקסטואליות יהודית ניסן רובין | שלמה גוזמן כרמלי

בנקודת המפגש בין אנתרופולוגיה ולימודי תרבות למדעי היהדות, בוחנת אסופת המאמרים בספר זה את ה”טקסטואליות היהודית”, דהיינו, את הפנייה לטקסט, והשימוש וכן המשמעות הסמלית המיוחסת לטקסט הדתי ביהדות לגווניה. המאמרים בוחנים כיצד קהילות יהודיות מפרשות את הטקסטים הקָנונים וכיצד פרשנותם מחדשת את התרבות ויוצרת תרבות ובאיזו דרך היא משפיעה על המערך החברתי. המאמרים בספר יוצאים גם אל מחוץ למחוזות הלימוד והפרשנות: אל מגוון קהילות שונות, סידורי התפילה, הטקסים, המשפחתיות ואורחות החיים, וגם אל מרחבי הרשת. בכל המקומות הללו יוצרת הטקסטואליות קוסמולוגיות מקומיות והיא נוכחת ומשפיעה על האופנים שבאמצעותם מובן העולם. בחינת טיב המפגשים עם הטקסט מראה כי הם אינם רק ביטוי של מחקר בתחום היהדות, אלא מצביעים על הזדמנות ייחודית לפרשנות אנתרופולוגית ייחודית. המפגש עם הטקסט יוצר אירועים של רפלקסיה, רגעים שבמהלכם ניתן לחשוב ולהרהר על מהות תרבותנו.

 

ניסן רובין הוא פרופסור־אמריטוס במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר־אילן. ספרו האחרון מסגרות מתעקמות, תהליכים של שינוי במסורות חז”ל יצא לאור ב־2019 בספריית הילל בן חיים, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

ד”ר שלמה גוזמן כרמלי הוא אנתרופולוג חבר סגל המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר־אילן. ספרו מפגשים מסביב לטקסט, אתנוגרפיה של יהדויות יצא לאור ב־2020 בהוצאת פרדס ואוניברסיטת חיפה

כוחן של מילים – אנתרופולוגיה של טקסטואליות יהודית ניסן רובין | שלמה גוזמן כרמלי

94.00 ₪ מחיר רגיל
75.20 ₪מחיר מבצע

מבצע חודש הספר 20% הנחה

    מוצרים דומים