כשמרקס וניטשה נפגשו בכיכר תחריר/ ד״ר חיים אסא
ספר זה מנסה לבחון את התהליך המהפכני שמתחולל בשנים האחרונות במדינות ערב, תהליך שנובע בין היתר, מתנאי דיכוי וניכור. מחקרו של חיים אסא מציג שני מרכיבי היסוד שמהווים את הקרקע לתהליך זה: אמון בין המתנגדים והאמונה ביכולת לבצע שינוי. האמון מחד גיסא והאמונה בניצחון מאידך גיסא מזינים זה את זה ומובילים להיווצרות תהליך דיאלקטי שביכולתו להביא – אולי – לנפילת המשטרים המדכאים הישנים. ד"ר חיים אסא, מי ששימש כיועץ האסטרטגי של יצחק רבין, הוא יועץ מומחה לביטחון לאומי ולתיאורית המשחקים. בעל דוקטורט בכתבי מרקס, ובתפיסת האדם על פי פרידריך ניטשה.

כשמרקס וניטשה נפגשו בכיכר תחריר/ ד״ר חיים אסא

68.00 ₪מחיר