top of page
להיות חופשי/ דוד שולמן

ספר זה, פרי עטו של פעיל ותיק בתעאיוש – "שותפות ערבית יהודית״ – פותח אשנב לחיי הקהילות הפלסטיניות בדרום הר חברון ולהתמודדות המתמדת שלהם עם מתנחלים ישראלים, עם צה״ל, עם המִנהל האזרחי ועם המשטרה. מצד אחד, זהו יומן הסוקר פעילות שנמשכה שנים רבות, ובו נרטיבים, חלקם דרמטיים, של רגעי סכנה ועימות וגם תיאור מערכת היחסים שנרקמה בין רועי הצאן והחקלאים הפלסטינים לבין הפעילים. מצד שני, נדרש המחבר לנושאים הגדולים המתעוררים מן המצב השׂורר בגדה – שאלת הרשע, מקורו וגילויו; משמעות החירות כתכונה המגדירה את האדם; ומהות האמת הנגלית בתנאי מאבק. הספר כתוב בנימה אישית ולירית, ויש בו גם מקום לקולות אחרים הבוקעים מהשטח, של פעילי זכויות האדם, ישראלים ופלסטינים כאחד. הספר מציג תמונה של מציאות שרבים היו אולי רוצים שלא להכירהּ, על אף היותה קרובה ביותר להווייתנו

היום-יומית.

להיות חופשי/ דוד שולמן

79.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים