מולדת וארץ יעודה/ אליעזר שביד

מולדת וארץ יעודה מציע מבט פנורמי על שאלת מקומה ומעמדה של ארץ-ישראל בהגות ובזהות היהודית לדורותיה, על מקורות זכותנו עליה וחובתנו כלפי החיים בה. ביסודו ניצבת האמונה שרק ההשתרשות המודעת בארץ-ישראל תניח תשתית לחיים יהודיים משותפים, מעבר לשסעים ולקרעים בין פלגי העם וזרמיו. הספר משלב מבט היסטורי מעמיק, אתוס חינוכי נוקב ותקווה איתנה.
*

שאלת יחסו של עם-ישראל לארצו, ושאלת זכותו לשוב לארצו עלתה לדיון נוקב ... בעיקר כוויכוח שבינינו לבין עצמנו ... העובדה שהשאלות נשאלו עכשיו בעיקר מבפנים, מפי "ארבעה בנים", כל אחד לפי תכונתו והלך-נפשו, מלמדת שמצוות "והגדת לבנך" לא נתקיימה בידינו כהלכתה ובשעתה הנכונה ... יהודי שעלה לארצו ואפילו נולד וגדל בה, לא נכנס לתוך ארץ-ישראל עד שלא הקים עליה היכל של זיכרונות וחי בהם על-ידי סמלים מגבשי אורחות-חיים.
אליעזר שביד
*
פרופ' אליעזר שביד הוא בכיר ההוגים היהודים הפועלים בישראל, חוקר המחשבה היהודית לדורותיה, חתן פרס ישראל, מורה ומחנך לרבים. הוא סלל את דרכו של חקר המחשבה היהודית המודרנית באוניברסיטה העברית, היה ממקימי "מכון כרם" לחינוך הומניסטי-יהודי וממעצבי דרכו של "מכון שכטר ללימודי היהדות" המסורתי בראשית דרכו. כתיבתו משלבת מחקר רחב יריעה ואופקים עם הגות פורצת דרך, המבקשת להניח תשתית לקיום היהודי בישראל ובתפוצות ולהתמודדות עם הסכנות הכרוכות במגמות המרכזיות של "הכפר הגלובלי". בכך הוא ממשיכם של ההוגים-ה"נביאים" בני המאה הקודמת, ובראשם ביאליק, גורדון והרמן כהן. בסדרה זו רואים אור מחדש אחדים מספריו המוקדמים והחשובים ביותר, שהניחו תשתית איתנה למחקרו ולהגותו.

מולדת וארץ יעודה/ אליעזר שביד

89.00 ₪מחיר