top of page
מופקרות - נשים בזנות	 / ענת גור
העבדות והזנות קיימים כבר אלפי שנים, והם כה טבועים בתרבות עד שלכאורה אינם נראים כלל. רוב האנשים אינם יודעים מה באמת מתרחש בעולם הזנות, או נכון יותר, בגהינום הזנות. כשריד מתקופות חשוכות שבהן היו הנשים רכושם של הגברים, הצליחה הזנות לשרוד והיא משגשגת גם בעולם המודרני המתקדם. לא במחשכים ולא בארצות נחשלות – תופעת הזנות עולה כפורחת דווקא בארצות שרואות עצמן כחוד החנית של הקִדמה, של ההגנה על זכויות האדם ועל כבוד האדם. ספרה של ענת גור הוא פרי עבודה טיפולית רבת שנים עם נשים שמחלימות מזנות, ומחקר שבו רואיינו ראיונות עומק נשים שעסקו שנים ארוכות בזנות רחוב בישראל. היא כותבת: "היו שניסו להניאני מהכתיבה הנוקבת, הפמיניסטית, ולפעמים בוטה. אך הזנות כותבת את עצמה. סיפורי הנשים והדרך שבה בחרו להבין את הזנות אינם מאפשרים לחמוק מהאמת הכואבת". ספר זה הוא ניסיון אמיץ להסיר את צעיפי הטשטוש והרומנטיזציה מעל מה שקורה בזנות, ומעל יחסי גברים ונשים בכלל. הוא קורא לנו להתעורר לפעולה למען גילוי של דרכים חלופיות ביחסי המינים, שיהיו מבוססות על אתיקה מינית חדשה, משוחררת מיחסי ניצול.

מופקרות - נשים בזנות / ענת גור

86.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים