top of page
מחברת השמש/ ישראל בר-כוכב
"מקור קסמם המוסף של השירים: אלה כתובים לא רק בדיו השחורה של המציאות, כי אם גם בדיו הלבנה המגלגלת את המציאות בחלומו של כל מה שלא התגשם ולא התמלא והיה למוסיקה האילמת של הדמיון ותנועות הנפש שבלעדיה אין שירה ובודאי שאין רוח המהלכת על פני המים החשוכים". נתן זך "יש בשירתו של ישראל בר כוכב הכוח לראות דברים כדרך שאיש לפניו לא ראה אותם. על כל אלה מרחף הומור עדין". עמוס עוז מחברת השמש רואה אור בהוצאת 'קשב לשירה', לאחר המבחר המקיף של שיריו שפורסם במוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד, ומהווה שיא נוסף ביצירתו הייחודית, הרב- גונית והמורכבת של ישראל בר-כוכב. אורי ברנשטיין: ישראל בר-כוכב הוא מן הנדירים שבין ממשיכי דור עמיחי-זך: "אני חושב שמעט מאוד מספרי אגדות כאלה יש לנו בשירה העברית, וודאי שיש לנו מעט מאוד מספרי אגדות כאלה, שגם לשונם כל-כך מדויקת ודמיונם עשיר כל-כך". פרופ' זיווה שמיר: "קולו של ישראל בר-כוכב הוא כאמור קול ייחודי, מן הקולות הצלולים והיפים ביותר שנשמעים כיום במקומותינו. ומעמידים את ישראל בר-כוכב בשורה אחת עם טובי המשוררים הפועלים כיום בקריית ספר שלנו."

מחברת השמש/ ישראל בר-כוכב

72.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים