top of page
מכתבים לשכןפלסטיני - יוסי קליין הלוי

בפניכם מסמך נדיר: מכתבים של סופר ישראלי, הפונה לשכן הפלסטיני בניסיון להסביר לו מיהו עם ישראל ומדוע חזרנו לארץ הזו ומכתבי תגובה של קוראים פלסטינים.

 

ממרפסת ביתו בקצה שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים, צופה יוסי קליין הלוי על החומה המפרידה בינו ובין שני כפרים פלסטינים שממול.

בספר פורץ דרך, הלוי יוזם התכתבות מרתקת בין שכנים המסתכלים זה על זה ממרחק של מטרים ספורים, אך תהום פעורה ביניהם.

מכתבים לשכן פלסטיני מהווה מודל לשיח קשה אך מכבד על נרטיבים סותרים ומחפש מוצא מהמבוי הסתום ששני העמים תקועים בו.

הלוי הוא עמית בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים ומחבר הספר כחולמים: שבעה צנחנים שאיחדו את ירושלים ופילגו את ישראל (דביר, 2017), שזכה בפרס הספר הטוב של השנה, מאת מועצת הספר היהודי בארה”ב.

מכתבים לשכןפלסטיני - יוסי קליין הלוי

75.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים