top of page
ממתינים בדרכם/ רוית תלמי-כהן

ממתינים בדרכם מתאר את מסע עלייתם מאתיופיה של אנשי זרע ביתא ישראל, המוכרים יותר בשם הפלאשמורה. זוהי קהילת יהודים מתוך ביתא ישראל שהתנצרו בעבר ושבו ליהדות. זהותם הדתית המורכבת ומדיניותן המהוססת של ממשלות ישראל הביאו לכך שרבים מהם חיים בהמתנה ממושכת במחנות המעבר באתיופיה כבר למעלה מעשרים שנה, ושרויים במצב המתנה מתמשך.

ספר זה הוא תיעוד ראשון מסוגו, המתבסס על ביקוריה הרבים של החוקרת באתיופיה במהלך השנים 2005-2014, ושהותה במחיצת העולים בכל התחנות שעברו בדרכם לישראל. הספר בוחן היבטים שונים של עלייתם ושל משמעותה ובהם מעמדם כעולים, כמהגרים וכפליטים, זהותם הדתית, שינויים במושג הבית ובהגדרת המשפחה וכן תפיסות זמן שונות המתקיימות בקרבם במקביל. במחקר אתנוגרפי מקיף זה, המחברת מנתחת את הקשר העמוק והמורכב בין קהילת זרע ביתא ישראל לבין החברה בארץ.

לכאורה זה הסיפור שלהם, אך למעשה מדובר בסיפורה של החברה הישראלית כולה, על גבולותיה המדינתיים והחברתיים, ועל תהליכי ההגירה הגלובליים המתרחשים כיום בעולם.

ד"ר רוית תלמי-כהן היא אנתרופולוגית יישומית, חוקרת ומרצה בתוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב ובמכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין. במשך שנים רבות ערכה תלמי-כהן מחקר באתיופיה ובארץ, וכיום היא מתמקדת בפליטות של מבקשי מקלט מאפריקה בישראל ובעלייה מצרפת בעשור האחרון. עוד היא עוסקת בפעילות חברתית וציבורית בסוגיות הקשורות לעלייה ולהגירה.

ממתינים בדרכם/ רוית תלמי-כהן

89.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים