top of page
מסה על סובלנות/ וולטר

במסה על הסובלנות, שהוא אחד המניפסטים החשובים ביותר בתולדות המחשבה המערבית, וולטר מבטא את המיאוס ממלחמת דת ומאי־סובלנות בשם הדת. המסה נכתבה בשנת 1763 אחרי עלילת־דם שהוטחה באיש פרוטסטנטי שהוצא להורג על לא עוול בכפו. הפרשה הובילה את וולטר לעמוד בראש מאבק נגד פנטיות ונגד אי־סובלנות ששיאו הוא מסה זו, המהווה קריאה לצדק, לחירות, לסובלנות ולאהבת אדם.

המסה מתורגמת לראשונה לעברית על־ידי ארזה טיר־אפלרויט, ומצורפים לה מבוא היסטורי "מן המסה על הסובלנות אל הסובלנות כמשׂא: וולטר, הדת והדעת" מאת פרופ' דניס שרביט, מהאוניברסיטה הפתוחה, הדן במסה של וולטר ובהשלכותיה בצרפת מתקופתו ועד היום. כמו כן מצורפת אחרית־דבר: "עיון ביקורתי במושג סובלנות ובמשמעויותיו" מאת פרופ' אבי שגיא, מאוניברסיטת בר־אילן, המנתח את רעיון הסובלנות בהגות המערבית.

מסה על סובלנות/ וולטר

89.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים