top of page
מפסיכואנליזה של הילד והמתבגר מאין באתי

גיליון ראשון של חוברת מאמרים ייחודית וראשונה מסוגה המוקדשת לעבודה פסיכואנליטית עם ילדים ומתבגרים המתבצעת כיום בארץ ומחוברת לשורשי הפסיכואנליזה של הילד. הגיליון מוקדש למאמרים של יהושע (שוקי) דורבן, ד״ר שלומית כהן, מרגנית עופר וטל שריר וולפה, המבוססים על הרצאות שנישאו ביום העיון הראשון של מסלול הילדים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תחת הכותרת ״פסיכואנליזה של הילד בעולם משתנה״. עניינם של המאמרים המקובצים בה הוא עבודה פסיכואנליטית עם ילדים, המתבצעת כיום בארץ ומחוברת לראשית הפסיכואנליזה של הילד.

 

המאמר הראשון, מאת טל שריר וולפה, מוקדש להיסטוריה של הפסיכואנליזה של הילד, ומציג את ראשית הקליניקה והתיאוריה של הפסיכואנליזה של הילד כפי שהתפתחה באירופה עד מלחמת העולם השנייה. המאמר השני, מאת יהושע (שוקי) דורבן, מציג עבודה פסיכואנליטית עכשווית עם ילד המצוי על הספקטרום האוטיסטו־פסיכוטי. המאמר גם מבליע דיון במאמרה של שריר וולפה על ההיסטוריה, ומשקף את האופנים שבהם מבוססת עבודת ההווה על מבנים תיאורטיים וקליניים שהתפתחו עם השנים. עבודת ההווה המוצגת גם במאמר של דורבן וגם במאמר השלישי בחוברת, מאת מרגנית עופר מדגימה את הרחבת התיאוריה והקליניקה בעבודה עם ילדים גם לאלה המצויים על הספקטרום האוטיסטו־פסיכוטי וגם לאלה שנולדו למשפחות בעלות מבנה חדש. המאמר הרביעי, מאת שלומית כהן, דן במאמרה של עופר ומראה כיצד גם בהווה עוסקים ילדים בשאלה הקיומית איך באתי לעולם? שאלה המהווה את שורש הסקרנות האנושית. כהן כותבת על המהפכה הטכנולוגית של הפוריות ושואלת כיצד משפיעה ההוויה השונה של המשפחה החדשה על ילדים הגדֵלים במסגרתה, ואם משתנה דבר־מה בעיצוב העולם הפנימי של הילד הנולד למציאות המשפחתית השונה.

מפסיכואנליזה של הילד והמתבגר מאין באתי

60.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים