top of page
ספונטניות באמנות/ בן-עמי שרפשטיין
ספונטניות באמנות הוא ספר יחיד במינו הן בנושאו המרתק, שחוקרי תרבות ממעטים לעסוק בו, הן בדרך שבה המחבר משכיל להפתיע את קוראיו בכל פרק מפרקיו: בדוגמאותיו המקוריות, בלשונו הבהירה ובהעזתו הייחודית לפרוץ גבולות של תרבויות, ענפי מחקר מוגדרים וגישות מקובלות. סעיפיו המגוונים של הדיון במשמעותה ובהיקפה של תופעת הספונטניות באמנות הוכתרו בשבע כותרות מופשטות מ"אלתור" ועד "השראה". להמחשת טענותיו משבץ המחבר בדבריו דוגמאות ממגוון תחומים נרחב. הדוגמאות אינן אקראיות, והן נלקחו מן האמנות המכונה פרימיטיבית, מן האמנות הסינית, מאמנותם של ילדים ומיצירותיהם של אמנים שפויים ולא-שפויים. לקורא מזומנת חוויה רבת פנים ועניין: חדות הגילוי של האמת האמנותית שאינה נשמעת לגבולות מלאכותיים, היא עצמה מהווה מעין התנסות בספונטניות של קריאה. ניכר בספר שכתיבתו נעשתה באהבה ובעניין והסבה למחבר שמחה, וביכולותיו הרבות ובגישתו הפתוחה הואמצליח להנחיל את חוויותיו לקוראיו. פרופ' בן-עמי שרפשטיין הוא חתן פרס ישראל בפילוסופיה לשנת 2005. נמנה עם מייסדי החוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב ועמד בראשו שנים רבות. ספריו ומחקריו הרבים מעידים על רוחב דעתו ומקוריות מחשבתו. עם ספריו בעברית נמנים: האמן בתרבויות העולם (1970); החוויה המיסטית; תרבות סין (1972); פילוסופים כבני אדם (1984); טבעה האוניברסלי של האמנות

ספונטניות באמנות/ בן-עמי שרפשטיין

84.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים