עד שהאנושות תשתחרר משיגעון המלחמה/ אמירה גלבלום
אניטה אוגספורג (1943-1857) הייתה שחקנית, בוהמיינית, בעלת סטודיו לצילום, עיתונאית, פעילה בתנועת הנשים לשוויון והאישה הראשונה בגרמניה שקיבלה תואר דוקטור למשפטים. הפוליטיקה הפמיניסטית הפגישה אותה עם לידה גוסטבה היימן (1943-1868), אשר נודעה כפילנתרופית בעלת אמצעים ופעילה בתנועת הנשים בעיר מולדתה – המבורג. פגישתן הולידה זוגיות מופלאה ושותפות פוליטית רדיקלית ענפה למען שוויון נשים, סוציאליזם ופציפיזם, הן בגרמניה והן בזירה הפמיניסטית הבינלאומית. עם עלייתו לשלטון של אדולף היטלר נאלצו השתיים לצאת לגלות בשווייץ אשר ממנה לא חזרו. בספר עד שהאנושות תשתחרר משיגעון המלחמה מגוללת אמירה גלבלום ביד נאמנה את סיפורן האישי המרתק של אניטה אוגספורג ולידה גוסטבה היימן, סיפור שנשזר בתולדות תנועת הנשים של ראשית המאה ה-20 על מאבקיה המגדריים והמעמדיים. הפוליטיקה הפמיניסטית והפציפיסטית שאוגספורג והיימן הובילו – תחילה בגרמניה, ובעקבות מלחמת העולם הראשונה גם בזירה הבינלאומית – התפתחה מתוך התמודדות רעיונית בלתי פוסקת עם התהליכים ההיסטוריים הרי הגורל של תקופתן: בין מלחמת עולם למהפכה סוציאליסטית, בין עליית הנאציזם לשלטון למלחמת העולם השנייה. הדילמות שהעסיקו אותן ממשיכות להעסיק גם אותנו כיום: השוויון מול השוני בין המינים כבסיס לתביעת השחרור של הנשים; המתח הפנימי בין רדיקליות לפוליטיקה פרגמטית; בין "פוליטיקה של נשים" ל"פוליטיקה של גברים"; סוגיית הגישור בין מגדר למעמד; אחוות נשים מול נאמנות לאומית וזיקת הגומלין בין פמיניזם לפציפיזם בחברה מיליטריסטית. ד"ר אמירה גלבלום היא חברת סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה וחוקרת בתחומי ההיסטוריה של נשים; פעילה בתנועה הפמיניסטית ובתנועות לשלום ולצדק חברתי. ספרה "גרמניה הנאצית: עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד" ראה אור באוניברסיטה הפתוחה (2005).

עד שהאנושות תשתחרר משיגעון המלחמה/ אמירה גלבלום

89.00 ₪מחיר