top of page
עומדים בשער כדורגל ויחסי יהודים וערבים בא"י-פלסטין, 1948-1917 עומר עינב

אמנם משחק הכדורגל המודרני נולד באנגלייה, ובעיקר בבתי הספר המיוחסים שלה, אך הוא נפוץ במהירות לכל חלקי העולם. עומר עינב, מחבר הספר עומדים בשער, מספר לנו כי משחק הכדורגל הפופולרי הגיע לגבולות ארץ ישראל עוד בימי האימפריה העות'מאנית. עם זה, אין ספק כי כיבושה של הארץ בידי הבריטים ב־1917 והנהגת משטר המנדט חוללו תפנית דרמטית במעמדו ובמקומו של המשחק.
השלטונות הבריטיים קיוו שהמשחק יהיה אמצעי של קירוב לבבות בין הקהילות בארץ, הרחק מן הפוליטיקה והעימותים הלאומיים. תקוותם נכזבה, וברבות הימים לא היססו גם הם להשתמש במשחק ככלי לקידום מדיניות במיטב כללי ההפרד ומשול.
יהודים וערבים נפגשו במגרשים ושיחקו כדורגל, אך שני הצדדים התקשו מאוד להרחיק את המחלוקות העדתיות והלאומיות מן השדה. ואכן, הניסיונות ללכד את השורות, להקים התאחדות כדורגל אחת רב־לאומית משקפים, כמו שהמחבר מתאר, את שלבי היחסים בין הקהילות. עומר עינב כתב מחקר חלוצי מרתק על החיים בתקופת המנדט הרחק ממטות התנועות הלאומיות, ומחקרו מוסיף נדבך חשוב ונסתר עד כה על הווי החיים בארץ בצילם של הסכסוכים.

ד"ר עומר עינב כתב את עבודת הדוקטור שלו בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. היה עמית פוסט־דוקטורט במכון לחקר הציונות וישראל על שם חיים וייצמן באוניברסיטת תל אביב ומנהל פורום חוקרי המנדט בישראל.

עומדים בשער כדורגל ויחסי יהודים וערבים בא"י-פלסטין, 1948-1917 עומר עינב

118.00 ₪ מחיר רגיל
94.40 ₪מחיר מבצע

מבצע חודש הספר 20% הנחה

    מוצרים דומים