top of page
עוצמה ואדמה מאתנוקרטיה לאפרטהייד זוחל בישראל/פלסטין  אורן יפתחאל

מה הקשר בין עוצמה ואדמה? כיצד משפיע המרחב על יחסים חברתיים ופוליטיים, ולהיפך? כיצד מסבירות תשובות לשאלות אלה את המרחב היהודי/פלסטיני שנוצר בארץ? בסדרה של מחקרים ביקורתיים ופורצי דרך המשתרעים על פני מעל לשני עשורים מדובב אורן יפתחאל את המרחב הפוליטי, הכלכלי והחברתי. מחקרים אלה, אשר חלקם הגדול מכונס כאן לראשונה בעברית, מאירים את תהליך עיצוב האתנוקרטיה הישראלית ואת "זחילתה" לעבר משטר אפרטהייד.

בשפה בהירה וקולחת, ותוך כדי שימוש בכלים הביקורתיים של מדעי החברה והרוח, מציב יפתחאל (עם שותפיו) מראה מחקרית, עובדתית ופרשנית מכאיבה אל מול פניה של החברה בישראל/פלסטין; כל זאת לצד מגוון אפשרויות לתיקון פוליטי, חברתי ומרחבי.

פרקי הספר מציגים סדרה של נקודות מבט מקוריות וביטויים חדשניים אשר אותם טבע יפתחאל במחקריו, כגון: "אתנוקרטיה", "אזורים שבורים", "מיעוט במילכוד", "מעמד-אתני", "ספֶָר פנימי", "ספריפריה"; "העיר האפורה", "הפרמ"ה", "אפרטהייד זוחל", "הלכת הנגב המת", "דחיקוּת אורבנית" ועוד.

חלקו הראשון של הספר מציג ניתוחים מושגיים, מערכתיים ובינלאומיים; החלק השני מתמקד במאבקים בין קבוצות וזהויות לאומיות, אתניות ומעמדיות, כגון מזרחים, קיבוצים, בדווים, ערבים-פלסטינים וצעירים, ואילו החלק השלישי מתמודד עם עיצוב העתיד המרחבי והפוליטי בארץ המסוכסכת.

 

פרופ' אורן יפתחאל הוא מהחוקרים הביקורתיים הבולטים בישראל אשר קנה לו שם עולמי בעשורים האחרונים. יפתחאל חוקר ומלמד גיאוגרפיה פוליטית ומשפטית ותכנון עירוני באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע; פעיל חברתי ופוליטי בארגוני שלום, צדק חברתי וזכויות אדם. מבין ספריו "תכנונו של אזור מעורב: ערבים ויהודים בגליל" (הוצאת אייברי, 1992); "שומרים על הכרם – מג'ד אלכרום כמשל" (ון-ליר, 1997); "סְפָר ופריפריה אתנית" (עם אבינועם מאיר, הוצאת ווסטוויו, 1998); "כוחו של תכנון" (עורך, הוצאת קוולר); "אתנוקרטיה – קרקע, זהות ופוליטיקה בישראל/פלסטין" (הוצאת אוניברסיטת פנסילבניה, 2006); "אי-צדק ילידי" (עם אחמד אמארה ואסמעיל אבו-סעד, הוצאת הרווארד, 2013); "אדמה מרוקנת: הגיאוגרפיה המשפטית של הבדווים בנגב" (עם סנדי קדר ואחמד אמארה, הוצאת סטנפורד, 2018).

עוצמה ואדמה מאתנוקרטיה לאפרטהייד זוחל בישראל/פלסטין אורן יפתחאל

94.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים