top of page
פנקס הסונטות / מאיר ויזלטיר

פנקס הסונטות מכיל 64 סונטות פרי עטו של מאיר ויזלטיר המכונסות יחדיו ב"פנקס" זה, הרואה אור במלאת לו 80 שנים. פנקס הסונטות מאיר פן מוכר, אך לאו דווקא מדובר ביצירתו: חרף חדשנותו בשירה העברית וזיקתו למודרניזם, ויזלטיר בחר כבר בראשית דרכו להתנסות בצורת הסונטה, שמעצם טיבה, היא סַמָּן ברור לזיקה למסורת. בעצם, הוא לא חדל מכך מעולם.

ערוכות בסדר כרונולוגי, מן השנים 2019-1959, הסונטות של ויזלטיר מקובצות כאן כמעט כולן: החל בסונטות אהבה ובסונטות ארוטיות, עבור בסונטות הספד ובסונטות פוליטיות, וכלה בסונטות המתבוננות בילדות המתרחקת ובגיל המבוגר. יחד הן מציגות לא רק את שליטתו בשפה, ולא רק את מניפת הנושאים הרחבה שפרש, אלא גם את יד האמן שלו ואת מגעה החד-פעמי בחומרי החיים ובחומרי השירה. לספר מצורפת אחרית דבר פרי עטו של עמינדב דיקמן.

פנקס הסונטות / מאיר ויזלטיר

74.00 ₪ מחיר רגיל
59.20 ₪מחיר מבצע

מבצע חודש הספר 20% הנחה

    מוצרים דומים