top of page
פתקים/ שלום חנוך

חלמתי לכתוב במכונת כתיבה. חיכיתי, וחיכה איתי הזמן.
כתב יד היה לי רישום להלחנה, ואז נמצא לי עולם חדש. "פתקים".
התחלתי לשוטט ומצאתי את עצמי כותב. ערב אחד, במסעדה,
עלה נושא שהזכיר לי משהו. מצאתי פתק אחד והראיתי לה, לליאורה.
אז אולי תשלח לי, ואני אצייר...?
כך נוצר הספר. מטבעו הוא דיאלוג.

פתקים/ שלום חנוך

98.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים