קום/ אמיר מנשהוף
ספרו השני של המשורר אָמִיר מְנַשֶּהוֹף ראה אור בהוצאת "מקום לשירה". הספר כולל, לבד מארבעה שערי שירים, גם טקסט עיוני בענייני לשון ובו הצעות לרפורמות בניקוד ודיון בסוגיות כמו אופן הטמעתן של מלים לועזיות בלשוננו. "קום" משלב בין פיוט מודרני לספוקן וורד ובין מעשיות בנוסח חסידי לשירה חברתית בועטת.

קום/ אמיר מנשהוף

50.00 ₪מחיר