top of page
קידוש השם/ איתן רייך
"עקדות ואגדות, גזירות ושמדות, קטעי פיוטים וקרעי זיכרונות – כל אלה ניצבו מול עיניהם של יהודי אשכנז עם צאתו של מסע הצלב הראשון לדרך הדמים בשנת 1096. ביד מנוסה ובבקיאות מרשימה במקרא, בכתבי חז"ל ובחומר ההיסטורי הרב והמגוון מציג ד"ר איתן רייך את המפגש הרה האסון של רוע וקנאות חשוכה מכאן, ושל תמימות-יתר, פרשנות מוקצנת ונכונות לקדש את ה' ויהי מה, מכאן". פרופ' חננאל מאק "וכאשר השלימה הצדקת שלושה בניה לזבוח לפני בוראנו, אז הרימה קולה וקראה לבנה [...] 'גם עליך לא אחוס ולא ארחם' [...] ותזבחהו לפני אל מלך רם ונשא". א"מ הברמן, "ספר גזרות אשכנז וצרפת" בשנת תתנ"ו (1096 לספירה) אירעו באשכנז מאורעות חסרי תקדים. כתגובה למסעי הצלב וכפיית הדת הנוצרית על יהודי אשכנז, העדיפו יהודים למסור עצמם למיתה, להתאבד ואף להרוג את ילדיהם על קידוש השם ובלבד שלא יתנצרו בכפיה. בספר זה בוחן המחבר את התפתחותו של ערך קידוש השם ואת האידאולוגיות שהתגבשו סביבו – מספרות חז"ל ועד לשיא במאורעות תתנ"ו באשכנז. המחבר מזהה השקפות עולם חלוקות במחשבה היהודית ביחס לסוגיית קידוש השם, אשר באות לידי ביטוי בספרות האגדה; הוא מתחקה אחר הגישה הארץ-ישראלית – הקיצונית, וכנגדה הגישה הבבלית – המתונה. כמו כן מוצגת גִלגולה של השקפת העולם הארץ-ישראלית בסוגיית קידוש השם לאיטליה ומשם לאשכנז, כך שבכל שלב בגלגולים אלה מתרחשת הקצנה ששיאה הוא דרך התנהגותם של בני אשכנז באירועי תתנ"ו. איתן רייך הוא ד"ר לתלמוד מטעם אוניברסיטת בר אילן; עבודת הדוקטורט שלו עסקה בהתפתחותו של ערך קידוש השם ובאידאולוגיות שהתגבשו סביבו מספרות חז"ל עד לאירועי מסע הצלב הראשון.

קידוש השם/ איתן רייך

82.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים