קריאת משחק / גלעד מאירי

קריאת משחק היא דאבל פס בין שירה לכדורגל באסופה שירים
מאת משוררים העוסקים בכדורגל כספורט פופולרי וכדימוי
למערכות יחסים משפחתיות וזוגיות¨ כאמונה דתית¨ פוליטית ולאומית¨
כתהליך חניכה חברתי¨ אך בעיקר כמשחק צירופים יפה ומלהיב זו
האנתולוגיה הבועטת ביותר בספרות העברית

קריאת משחק / גלעד מאירי

98.00 ₪מחיר