top of page
תעתועי געגוע וטעויות אהבה
תעתועי געגוע וטעויות אהבה

יום א׳, 27 ביוני

|

אירוע מקוון

תעתועי געגוע וטעויות אהבה

הארוע ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש

הרישום נסגר
אירועים אחרים

זמן ומיקום

27 ביוני 2021, 19:30

אירוע מקוון

מספר אורחים

פרטי האירוע

הסופרת והעורכת הילה בלום, מחברת הרומן

"איך לאהוב את בתך", והמשוררת והסופרת שרי שביט, מחברת ספר השירה "כאב מרחקים",

בשיחה אינטימית על כתיבה כמקום מפגש בין יַלדוּת להורוּת

שיתוף

bottom of page