top of page
אָרייה מַרסֶלה, זיכרונות מפומפיי / תֵאוֹפיל גוטיֶיה
צעיר צרפתי מבקר בהריסות פומפיי ומוצא שם את אהבת חייו. ואולם, היפהפייה הצעירה, אָרִייָה מַרסֶלה, בתו של אחד מעשירי העיר, היא בת אלפיים... נובלה פנטסטית, פרי עטו המופלא של תֵאוֹפיל גוֹטיֶיה אחד הסופרים המקוריים והנחשבים ביותר בספרות הצרפתית. בספר זה, בניסיון לחצות את גבולות הזמן והזמניוּת, התשוקה והאהבה נעשות כוח רב-עוצמה שביכולתו להניע את גלגלי הזמן. בעט קסומה ומְכשפת מוחק תאופיל גוטייה, מגדולי הסופרים הצרפתים במאה התשע עשרה, את קווי הזמן ואת פערי התרבות המפרידים בין התקופות ההיסטוריות. הצעיר הצרפתי המבקר בפומפיי כתייר באמצע המאה התשע עשרה מתאהב עד טירוף בארייה מרסלה, אישה נחלמת ונחשקת, פאם פטאל מתעתעת, צעירה בת אלפיים שנה, יצירה טהורה של הדמיון ולמרות זאת אישה מוחשית לחלוטין. גוטייה, שלא הסתפק בגישה הרומנטית, ודחה את התפיסה שהייתה מקובלת בזמנו לגבי סוּגת ספרות המסעות שתיעדה מקומות, אירועים ולוחות זמנים כפי שהיו והתרחשו במציאות, סבור שרשמי המסע האמיתיים הם אלה של הדמיון. המסע החיצוני, הקונקרטי, משמש מקור השראה וגירוי למסע הבל-יימחה המתרחש בדמיונו של הגיבור ומוביל אותו אל מחוזות העבר שבהם הוא חוֹוֶה את עוצמתן של התשוקה ושל האהבה ככוחות היחידים המסוגלים להניע לאחור את גלגלי הזמן.

אָרייה מַרסֶלה, זיכרונות מפומפיי / תֵאוֹפיל גוטיֶיה

64.00 ₪מחיר
  • החלפות בתוך חודש ימים מיום הקניה בחנות הדגל- כיכר רבין 9 ת"א
  • אין החזרות

מוצרים דומים