top of page
באר חלב באמצע עיר - כל השירים 1968-1992/ חזי לסקלי
מבנה הכרך הזה הוא פשוט: תחילה מובאים בזה אחר זה ארבעת הספרים שערך חזי לסקלי בחייו כסדרם, כנתינתם, ועל פי סדר יציאתם לאור – "האצבע" (1986), "חיבור וחיסור" (1988), "העכברים ולאה גולדברג" (1992), "סוטים יקרים" (1994). בספרים אלה הוכנסו תיקונים קלים בלבד – שגיאות ניקוד, שיבושים קלים וכיוצ"ב. אחר כך בא רצף של שירים מהעיזבון ("שירים מוקדמים ואחרים"), והם נדפסים כאן על פי סדר כתיבתם (המשוער) בקירוב. סדר זה מבוסס על רישומים של חזי לסקלי על גבי אוגדנים ומעטפות, ובמקרים אחדים בשולי שיר או טיוטה. הוא אינו מדויק, ואף אינו שואף לדיוק מרבי, משתי סיבות: ראשית, שירים מוקדמים מסוימים שונו והורחבו (או קוצרו) כעבור כמה שנים; שנית, בשני העשורים הראשונים לכתיבתו, לפני צאת ספרו הראשון, חזי לסקלי ערך כמה קבצים, במטרה ברורה להוציאם כספר, ואף נתן שמות ל"ספרים" הללו ("מָרָק", "תרמית החלונות"), ואחר כך גנז אותם והעביר מקצת השירים לקבצים אחרים שערך. כאשר נטלתי שירים מקובץ כזה, חשבתי שלא יהיה נכון לשוב ולפזרם רק כדי לדייק יותר בסדר הכתיבה המשוער.

באר חלב באמצע עיר - כל השירים 1968-1992/ חזי לסקלי

94.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים