top of page
בני קָוָאפיס ונכדיו/ 26 משוררים, רמי סערי
בני קוואפיס ונכדיו הוא מבחר משירתם של עשרים ושישה משוררים הומוסקסואלים בעלי זיקות לתרבות המערב. האסופה כוללת שירים מיצירתם של קלסיקונים כמו פדריקו גרסיה לורקה הספרדי, אונו קיילאס הפיני וניקוס-אלכסיס אסלנוגלו היווני, אבל כלולים בה גם שירים של משוררים צעירים ילידי שנות השבעים והשמונים של המאה העשרים. במגוון המעשיר הנפרש לאורך הספר יוכלו אוהבי השירה להתוודע לריבוי הפנים, החוויות, הרגשות והמטענים התרבותיים שמשוררים הומוסקסואלים חושפים בשיריהם ומשתפים בהם את קוראיהם. בני קוואפיס ונכדיו הוא ספר פורץ דרך שכתב, תרגם וערך המשורר רמי סערי. לשירים נלווים מבוא אישי, ישיר וכן שכתב עורך האנתולוגיה, הערות ביוגרפיות קצרות שהוסיף לכל אחד מן היוצרים, ואחרית דבר מאירת עיניים מאת אירית סלע.

בני קָוָאפיס ונכדיו/ 26 משוררים, רמי סערי

99.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים