top of page
בצל ההתמכרות
ספר שמדבר אל כל מי שעובד, חוקר או פוגש נוער בכלל ונוער בסיכון בפרט. הספר מגולל באופן בלתי אמצעי את החוויה האישית של מתבגרים, שהם ילדי מכורים, תוך הבחנה בין אלו שהשתמשו בסמים והתפתחה אצלם התמכרות, ואלו שנמנעים משימוש בסמים. המידע המוצג מתבסס על מחקר איכותני, ששאף להבין ולתאר את תמונת עולמם המתפתחת של המתבגרים. על אף היותו מחקר שעומד בקנה מידה מדעי, הספר מהווה מסמך אנושי נדיר המאפשר להציץ אל עולמם הפנימי של קבוצת מתבגרים בסיכון, לחוות עמם את הסיכון וגם לזכות בתקווה משותפת. במהלך הקריאה נחשף הקורא אל החוויה הדרמטית של גדילה "בבית מכור" ולומד על גורמי סיכון והגנה סובייקטיביים. ניתוח הממצאים, מצביע על הבדלים בתפיסות בין מתבגרים ומציע מיפוי של תפיסותיהם הסובייקטיביות המהוות סיכון להתפתחות התמכרות, אל מול מיפוי של תפיסות שמספקות הגנה מסוימת. לניתוח זה יש השלכות מיידיות להתערבות עם בני נוער, שכן באמצעותו אפשר לאתר תפיסות סובייקטיביות מסכנות וליצור התערבות הולמת, תוך הישענות על תפיסות המהוות הגנה. הספר מתאר חידוש תיאורטי בהבנת ההתפתחות של הפרעות ההתנהגות ובצדו אפשרות ליישום פרקטי. 'החיבור שלפנינו מספק מידע נדיר בקרב החוקרים ילדים שגדלים במשפחות של הורים מכורים ומעשיר את הידע של ה מטפלים בילדים ו/או משפחות כאלה. תיאור החוויה הסובייקטיבית של הנחקרים מאפשר הצצה אל עולמם הפנימי, תהליכי גידולם ואסטרטגיות ההישרדות שלהם.' פרופ' יוחנן ווזנר, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב

בצל ההתמכרות

78.00 ₪מחיר
  • החלפות בתוך חודש ימים מיום הקניה בחנות הדגל- כיכר רבין 9 ת"א
  • אין החזרות

מוצרים דומים