top of page
היהודי הבודד והיהדות / אליעזר שביד

היהודי הבודד והיהדות הוא סיפורו של היחיד המתמודד עם שאלת זיקתו ליהדות ומחויבותו אליה. זהו ניסיון נועז להציע דרך אל זהות יהודית ישראלית פעילה ויוצרת, מחויבת ובת חורין. המחבר פורץ דרך חדשה אל היהדות, זאת מתוך ההכרה בערכה הגדול של המהפכה החילונית הציונית. זהו ספר אישי מאוד, אבל לא פרטי; הוא מציע נקודת מבט חדשה שיש בה עומק היסטורי ואחריות חברתית ותרבותית. הספר, שראה אור לראשונה לפני כמעט חמישים שנה, רלוונטי היום יותר מאי פעם.

פרופ’ אליעזר שביד הוא מגדולי ההוגים היהודים בארץ ובעולם, חוקר המחשבה היהודית לדורותיה, חתן פרס ישראל, מורה ומחנך לרבים. כתיבתו משלבת מחקר רחב אופקים עם הגות פורצת דרך. בדרכו הייחודית הוא ממשיכם של ההוגים־ה”נביאים” הגדולים בני המאה הקודמת, ובראשם ביאליק, גורדון והרמן כהן. בסדרה זו רואים אור מחדש אחדים מספריו החשובים ביותר של המחבר.

היהודי הבודד והיהדות / אליעזר שביד

84.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים