top of page
המסתערב/ שולמית אמיר וחני בירן

אהרן חיים כהן היה הרבה יותר ממסתערב, וסיפור חייו המיוחד המובא בספר הזה רחב ומקיף הרבה מעבר לסיפורם של ניצני המודיעין ביישוב ובמדינה. הוא היה בן היישוב הישן הספרדי, שילדותו עברה עליו בתנאים הקשים של ירושלים במלחמת העולם הראשונה, ואחריה התחבר לעולים החלוצים ואימץ את דרכם. הוא הפגין קור רוח ואומץ במאורעות 1929, והיה לא רק המסתערב הראשון במאורעות ואחריהם, אלא שירות מודיעין של איש אחד שעסק בשנות השלושים של המאה שעברה כמעט בכל תחומי המודיעין שהיו ידועים אז בארץ: התרעה, הסתערבות, הפעלת רכזים ומודיעים, ציתות לטלפונים ואף דיפלומטיה חשאית. אהרן חיים כהן היה איש שלמד בעצמו ובנה את עצמו, אך נותר אאוטסיידר בממסד היישובי. ממשיכיו דאגו להקטין את פועלו ולהשכיח את דמותו, וכך הצטיירו הם עצמם כאבות המודיעין הישראלי. למזלו של כהן, את ההיסטוריה כותבים בסופו של דבר אלה שחקרו אותה ולא אלה שעשו אותה או דימו לעשותה, ומקומו בה נשמר – אם לא בחייו אז לפחות אחרי מותו.

פרופ’ (אמריטוס) יואב גלבר

 

אהרן חיים כהן, שחייו נגדעו בטרם עת, לא זכה לספר את סיפור חייו המסעיר, שהיה עשיר בפעולה, הצלחות ואכזבות. הוא פעל בנחישות ובהתמדה לתרום את חלקו בהקמת הבית היהודי בארץ ישראל ובסיכול כוונותיהם של אויביו, אך בה בעת לא חדל להאמין באפשרות של דו־קיום בין יהודים וערבים בארץ, ופעל ללא לאות להגנת זכויותיהם של כל העובדים, מתוך אמונה עמוקה ברוח האדם. אהרן חיים היה איש מעשה, איש ספר, איש משפחה ואיש רעים, אהוב על קרוביו וחבריו הרבים, שנצרו את זכרו באהבה ובגעגועים. בספר זה שבים ומעלים בני משפחתו מנבכי העבר את סיפור חייו ופועלו, בפסיפס מגוון של מסמכי ארכיון, עדויות חיות וזכרונות משפחתיים, ומשיבים אותו למקומו הראוי בתולדות ישראל.

ד”ר דורון ב’ כהן

המסתערב/ שולמית אמיר וחני בירן

99.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים