top of page
הספרות העברית כגיבורת תרבות \ ניצה בן דב

הספרות העברית כגיבורת תרבות מבוסס על הרצאות שנשאו סופרים וחוקרים בתחומי ספרות, משפט, פסיכולוגיה והיסטוריה בכנס בשם זה, שנערך באוניברסיטת חיפה לכבודה של כלת פרס ישראל, פרופסור ניצה בן־דב.

הספר עוסק בנושאים רחבי היקף: הספרות העברית כספרות השוואתית; אידיאולוגיה, זהות, נפש האדם, ציונות ומקורות היהדות ביצירות עגנון; האוטוביוגרפיה העברית לדורותיה — שבמסגרתה נחשפים, למשל, סודותיו של "החיים כמשל", ספר פולחן בספרות העברית, וגילויים מחיי סופרים, הטמונים ביסוד יצירתם. כל זאת על רקע העיסוק בתולדות ביקורת התרבות בספרות העברית מתקופת התנאים ועד לעת המודרנית.

הספרות העברית כגיבורת תרבות \ ניצה בן דב

99.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים