top of page
הרצון לעצמה כרך א/ פרידריך ניטשה
הרעיונות הנועזים והמרתקים הבאים לידי ביטוי בספר זה ממשיכים ומשלימים את קו המחשבה, שניטשה פיתח לראשונה בספרו כה אמר זרתוסטרא. הרצון לעצמה נועד להיות גולת הכותרת ליצירתו של ניטשה, אך הוא לא הספיק לסיים את הספר ולערוך אותו עריכה סופית, לפני שנפל קורבן למחלתו האנושה. הספר נערך על יסוד אלפי הרשימות שנמצאו בעזבונו של הפילוסוף על־ידי אחותו אליזבת יחד עם תלמידו־ידידו פטר גאסט. מומחים רבים בתורתו של ניטשה רואים את הרצון לעצמה כספרו החשוב ביותר, שבו באה תורתו לידי ביטויה המלא ביותר. מכל מקום זהו אחד מספריו המרכזיים של ניטשה, וכל מי שלמד להעריך את כה אמר זרתוסטרא יעמוד על חשיבותו הייחודית של הרצון לעצמה.

הרצון לעצמה כרך א/ פרידריך ניטשה

99.00 ₪מחיר
  • החלפות בתוך חודש ימים מיום הקניה בחנות הדגל- כיכר רבין 9 ת"א
  • אין החזרות

מוצרים דומים