top of page
יום ביומו / רוני רייך

 חיי היום־יום של היישוב היהודי בארץ ישראל בשלהי ימי הבית השני לאור הממצא הארכיאולוגי

במאה השנים האחרונות של ימי הבית השני הגיעה החברה היהודית בארץ ישראל לשיא גודלה. במרכז עולמה עמד המקדש לאלוהי ישראל, ובזיקה אליו סבבו חיי היום יום של הציבור היהודי בירושלים, בארץ ישראל ובפזורה היהודית דאז. 

המחקר הארכיאולוגי בדורות האחרונים תרם תרומה משמעותית לידיעותינו על תקופה זו. הוא הרבה לעסוק בצדדים הממלכתיים של התקופה, ובראשם במלך הורדוס ובפעולות הבנייה הרבות והמפוארות שהותיר אחריו, שנחשפו בחפירות. הציבור הכללי ושגרת חייו נותרו מעט בצד. אמנם שרידים נחפרו במספרים גדולים, וגם נערכו מחקרים רבים המוקדשים לפרט זה או אחר מחיי היומיום, אך עובדה היא שטרם התפרסם חיבור מקיף בנושא בזיקה לתקופה זו. זה החלל שהספר הזה מבקש למלא.

הספר מבוסס בעיקר על הממצא הארכיאולוגי הרב והמגוון שהתגלה בדורות האחרונים, אך הוא עושה שימוש גם במידע ההיסטורי העולה מן הספרות הרבנית (משנה, תוספתא).

יום ביומו / רוני רייך

128.00 ₪ מחיר רגיל
102.40 ₪מחיר מבצע

מבצע חודש הספר 20% הנחה

    מוצרים דומים