top of page
כל השירים / בר פומרנץ ערך והוסיף אחרית דבר - דוד וינפלד

שני ספרי שירה פרסם בר פומרנץ (1942-1901) בפולין בשנות השלושים של המאה העשרים. פומרנץ נספה בשואה, ולכרבע מאה נשתכחה שירתו מן הקוראים ומן הביקורת והמחקר. עניין מחודש בשירתו התעורר למן שנת 1966, משכינס נח פניאל את קובצי שירתו בכרך "בר פומרנץ: שירים". דורות חדשים של קוראים ומבקרים הופתעו מצביונה המקורי עד מאוד של יצירתו, המוסיפה על ריבוי פניו של המודרניזם העברי בשנות השלושים של המאה שעברה.

במהדורה זו, בעריכת דוד וינפלד, נכללו ספרי שירתו של פומרנץ שראו אור בחייו, וכן שירים ותרגומים שלא כונסו במהדורת פניאל, ואחדים ממכתביו של פומרנץ - עדות לקיומו הדחוק בוורשה ולמצבה של הספרות העברית שם. 

כל השירים / בר פומרנץ ערך והוסיף אחרית דבר - דוד וינפלד

96.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים