top of page
מאת ה' הייתה זאת/ יהודה גלמן

במרכזו של ספר זה מעמיד המחבר את הביטוי המקראי: מאת ה' היתה זאת (תהילים קי"ח: כ"ג).
בקשר למקור הא־לוהי של התורה, התערער בתקופה המודרנית בין היתר מחמת ערער על מעמד האמיתות ההיסטוריות של התורה. המאמין המודרני זקוק לתיאולוגיה עכשווית להמשיך בבטחה באמונתו. בנוסף המערער של ההיסטוריה בתורה הוביל רבים לזניחתה של אמונתם בתורה. מסכים המחבר בעיקרון לביקורת ההיסטורית. לכן הוא טוען לתיאולוגיה לפיה יש להאמין שהתערערות זו עצמה היא היא "מאת ה'". מטרת ה' היא להוביל אותנו בעידן החדש להבנה חדשה של סיפורי התורה, המשוחררת לפחות בפרטיה מכובד ההיסטוריה. אכן, הקביעה מאת ה' היתה זאת שבכותר מתייחסת גם לפירוש חדש של "תורה מן השמים" הבנוי על "תפיסה הוליסטית" של ההשגחה עליונה. הספר בונה תיאולוגיה לזמננו המושפעת מהספרות הפילוסופית יחד עם מהלך הרוח של הפרשנות החסידית.
יהודה גלמן הוא פרופסור אמריטוס המחלקה לפילוסופיה אוניברסיטת בן־גוריון בנגב. מחקריו מתרכזים בתחום הפילוסופיה של הדת ומחשבה יהודית. בעבר היה גלמן עמית בכיר במכון הרטמן, עמית במרכז ללימודי דתות העולם בהרווארד, עמית במרכז לפילוסופיה של הדת באוניברסיטת נוטר־דאם, ופרופסור לכבוד באוניברסיטה הקתולית של אוסטרליה.

מאת ה' הייתה זאת/ יהודה גלמן

84.00 ₪ מחיר רגיל
67.20 ₪מחיר מבצע

מבצע חודש הספר 20% הנחה

    מוצרים דומים