מבחר וחדשים/ אגי משעול
במבחר הנרחב שלפנינו מצרפת המשוררת למיטב שיריה הקודמים שירים חדשים, שבו הולכת אחיזתה ב'עקרון הממשות' ונעשית אמיצה יותר ויותר עד כדי יצירת שירה בעלת השתמעות מוסרית-חברתית תקיפה.

מבחר וחדשים/ אגי משעול

115.00 ₪מחיר