top of page
מצע הנפש/ תומס ה. אוגדן

"מצע הנפש הינו ספר מעמיק ביותר אשר זמנו הגיע זה מכבר. ד"ר תומס אוגדן מבסס בספר זה את מעמדו כתיאורטיקן פסיכואנליטי מרכזי. הוא יוצר הבנות פסיכואנליטיות חדשות, שבאמצעותן ניתן לפוגג את הניכור השורר בתחום, ולהעשיר לא רק את חשיבתם של אנליטיקאים צפון-אמריקאים, אלא גם את זו של חסידי תיאורית יחסי האוביקט הבריטית. מצע הנפש הינו אחד הספרים הפסיכואנליטיים החשובים שהופיעו זה שנים רבות."

ל. בויאר, M.D."כל מי שמכיר את מאמריו של תומס אוגדן על פסיכואנליזה ואת ספרו הסמכותי הזדהות השלכתית וטכניקה פסיכותרפויטית ציפה בכיליון עיניים להופעת מצע הנפש. אוגדן ניגש כאן לתיאוריה הקלייניאנית בהערכה עמוקה, ועם זאת, בביקורתיות נוקבת. הוא סוקר באופן מקיף ומבריק את התפתחות המושגים אובייקטים פנימיים ויחסי אוביקט פנימיים. הפרקים הדנים בתרומתו התיאורטית והקלינית של ויניקוט, להיסטוריה של החשיבה הפסיכואנליטית, מעמיקים ומקוריים במיוחד. ספר זה בהיותו כה קריא ומעורר חשיבה יתקבל בעניין לא רק בקרב פסיכותרפיסטים מסורים מתחומים שונים , אלא גם בקרב כל מי שיש לו עניין להבין את האופן בו בני-אנוש מתפקדים מבחינה פסיכולוגית."

ג’ויס מקדוגל, D.Ed"תומס אוגדן מציב את תרומותיהם של קליין, ביון ואסכולת יחסי האוביקט הבריטית בפרספקטיבה חדשה ומרעננת. גישתו ייחודית, חדשנית ומרחיקת לכת. ספר מבריק ונועז זה מזקק ומבהיר את חשיבותה- העכשווית והנמשכת - של תיאורית יחסי האוביקט לחשיבה ולפרקטיקה הפסיכואנליטית."

ג’ימס גרוטסטיין, M.D.

מצע הנפש/ תומס ה. אוגדן

89.00 ₪מחיר

10% הנחה על ספרים במחיר מלא (בקנייה מעל 660 ש"ח)

    מוצרים דומים