top of page
קשרים והקשרים / דיוויד שדוק

דיוויד שדוק מתווה גישה חדשה, גישת המערכות האינטרסובייקטיבית בטיפול הזוגי, והיא משלבת בין תיאוריות פסיכואנליטיות התייחסותיות לבין תיאוריית המערכות.

האם בידודו של המטופל בטיפול הפרטני מביא לריפוי עמוק או יסודי יותר? האם הטיפול ביחסים הבין־אישיים חוסם כניסה אל הלא־מודע של המטופלים? שדוק מביא תיאורי טיפולים, שמהם מסתבר כי אין סתירה בין מטרות הטיפול הפרטני לבין מטרות הטיפול הזוגי. הוא מראה כי התערבות המטפל, המסייעת לתיקון היחסים בין בני הזוג, מטפלת גם ב´עצמי´ שלהם. הדינמיקה של המערכות גורסת כי אפילו יחסים שהגיעו למבוי סתום מסוגלים להשתנות ולהתקדם בדרך לריפוי.

 ד"ר דיוויד שדוק, מומחה בין־לאומי בתחום הטיפול הזוגי ומחבר הספר ממבוי סתום לאינטימיות: כיצד יכולה הבנה של צרכים לא מודעים לשנות יחסים, משלב בין הרקע הפסיכואנליטי שלו לבין הכשרתו המוקדמת כמטפל משפחתי.

קשרים והקשרים / דיוויד שדוק

75.20 ₪מחיר

    מוצרים דומים