top of page
שם יהו-ה: משמעותו של שם האל במקרא/ חיים הלל בן-ששון

שם יהו-ה הוא מאבני היסוד של השפה הדתית במסורת היהודית: הוא משמש כמייצג הלשוני המובהק של האל בעולם הזה, ולעתים אף כאייקון שלו. ספר זה הוא המונוגרפיה המחקרית הראשונה שעוסקת בתולדות הפרשנות לשם זה בשיטתיות ועל פני מנעד של תקופות וסוגות כתיבה. הספר מראיה כיצד יהודים פירשו את שם יהו-ה מתוך ניסיון למפות את תחומה של מערכת היחסים בין האדם לאל ולקבוע עד כמה יכולים המאמינים לעשות שימוש בשפה כדי להרחיב את הנוכחות האלוהית בחייהם.

המחבר, ד"ר חיים הלל בן ששון, עוסק בהגות יהודית עתיקה ועכשוית, בתיאולוגיה, ובפילוסופיה פוליטית. 

שם יהו-ה: משמעותו של שם האל במקרא/ חיים הלל בן-ששון

98.00 ₪מחיר
  • החלפות בתוך חודש ימים מיום הקניה בחנות הדגל- כיכר רבין 9 ת"א
  • אין החזרות

מוצרים דומים