top of page
איך להתנגד / ארנה קזין

החיבור איך להתנגד הוא ספרה התשיעי של ארנה קזין. הוא נכתב בדחיפות בהזמנה לשיחה ולפעולה.

 

"הנה אני רואה לנגד עיניי פתח לתקווה: מצב החירום, מפחיד ככל שיהיה, הוא דווקא מצב של בהירות. בניגוד לשגרה המרדימה, שמשכיחה בחסות הטלוויזיה המבדרת ותרבות הצריכה המפנקת את כל התהליכים העמוקים שהובילו אותנו לרגע הזה - מצב החירום מאפשר להבחין ביתר קלות ברע, להתעורר כנגדו ולעמוד מולו."

איך להתנגד / ארנה קזין

20.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים