אתגר המיגדר	 / שילה מרגלית
"אתגר המיגדר", נשים בעליות הראשונות, חושף את חייהן של נשים בארץ ישראל בשלהי המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים ואת חלקן בבניין הארץ. ההגעה לארץ היתה לא רק מהפכה גיאוגרפית, כלכלית וחברתית, אלא גם ראשיתה של מהפכה מיגדרית. ליד "העברי החדש" צמחה דמות חדשה ומורכבת: "העברייה החדשה". הספר מציב מול עינינו איכרות ראשונות מפתח תקווה, סופרות ראשונות - בנות עיר ובנות מושבה - פועלות בחוות כנרת, שומרות מסג'רה, אזרחיות מיפו ומתל אביב, נערות שנפלו לזנות במוצאי מלחמת העולם הראשונה, ועוד. המהות הנשית - זו המסורתית, שכמו ננטשה וזו החדשה שנתעצבה בארץ - מוצגת תוך דיון מעמיק ומאתגר.

אתגר המיגדר / שילה מרגלית

84.00 ₪מחיר